Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia Lambakoerte TÜ
“Aasta parima näitusekoera
ja dressuurikoera ” valimise statuut.

Vastuvõetud juhatuse otsusega 03.09.2017.a.

Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia lambakoerte TÜ korraldab igal aastal konkursi selgitamaks välja EKAKL liikmetele kuuluvate parimate näitusetulemustega koerad. Konkursile esitatud koerad peavad olema kantud EKL registrisse ja kui koeral on rohkem kui üks omanik (kaasomandus), peavad kõik omanikud olema EKAKL TÜ liikmed. Nõuet ei kohaldata, kui kaasomanikud on sama pere liikmed (abikaasa, elukaaslane, lapsed, vanemad).

Konkurss viiakse läbi arvestusaastal Eestis toimunud EKL kalenderplaani kantud näitusete tulemuste ja FCI poolt kinnitatud riikide korraldatud kalenderplaani kantud näituse tulemuste põhjal.

Koerad saavad kandideerida kõikides nendes võistlusklassides, millest nad on aasta jooksul osa võtnud. Lisaks saavad kõik koerad osaleda dressuurikoera konkursil.  Auhinnad antakse välja eraldi kummaski tõus.

PUUDULIKULT ESITATUD ANDMETE KORRAL VASTAVAT TULEMUST EI ARVESTATA.

Konkursile esitatavaid dokumente ei tagastata, need jäävad EKAKL TÜ omandisse. Tulemused tuleb esitada eelmise perioodi kohta järgneva aasta  31.jaanuariks.

Konkurss viiakse läbi järgmistes kategooriates:

Aasta koer – Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale noorte, ava, tšempioni, kasutusklassis (SK) saavutatud ja rühmavõistluse ning BIS tulemuste põhjal. Arvestuspunkte annavad arvestusaastal toimunud maksimaalselt kuue näituse tulemused.

Aasta beebi– Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale beebiklassis (EAH) saavutatud ja beebide BIS tulemuste põhjal. Arvestuspunkte annavad arvestusaastal toimunud maksimaalselt kolme näituse tulemused, mis saadud beebiklassis.

Aasta kutsikas – Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale kutsika klassis (EAH) saavutatud ja kutsikate BIS tulemuste põhjal. Arvestuspunkte annavad arvestusaastal toimunud maksimaalselt kolme näituse tulemused, mis saadud kutsikaklassis.

Aasta juunior – Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale juuniori klassis (SK) saavutatud ja juunioride BIS tulemuste põhjal. Arvestuspunkte annavad arvestusaastal toimunud maksimaalselt kuue näituse tulemused.

Aasta veterankoer – Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale veterani klassis (SK) saavutatud ja veteranide BIS tulemuste põhjal. Arvestuspunkte annavad arvestusaastal toimunud maksimaalselt kuue näituse tulemused.

Aasta kasvataja – Aunimetus omistatakse enim punkte saanud kasvatajale tema kasvatajaklassi näitusetulemuste põhjal. Konkursil võivad osaleda kasvatajad, kes on EKAKL TÜ liikmed ja omavad registreeritud kennelnime. Arvestuspunkte annavad arvestusaastal toimunud maksimaalselt kuue näituse kasvatajaklassi tulemused.

Aasta aretuskoer – Aunimetus omistatakse enim punkte saanud aretuskoerale tema järglasklassi näitusetulemuste põhjal. Konkursile võib esitada EST-registris olevaid ja EKAKL TÜ liikmele kuuluvaid koeri. Arvestuspunkte annavad arvestusaastal toimunud maksimaalselt kuue näituse järglasteklassi tulemused.

Aasta dressuurikoer – Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale tema võistlusraamatusse kantud tulemuste või diplomite põhjal.

Eriauhind antakse välja koerale, kes on aasta jooksul saanud kõige rohkem tšempioni tiitleid. Selleks tuleb esitada koerale omistatud CH tiitlit tõendavad diplomid.

Arvestuspunktid aunimetuse saamiseks on välja toodud alljärgnevas tabelis.

 

punkte

Klassi võitja

4

II koht oma klassis

III koht oma klassis

IV koht oma klassis

3

2

1

Tõu Parim

+5

Vastassugupoole parim

Parim isane/emane II   

Parim isane/emane III

Parim isane/emane IV

+4

+3

+2

+1

Tõu Parim Beebi, Kutsikas, Junior, Veteran   

+2

Vastasugupoole parim Beebi, Kutsikas,Junior, Veteran         

+1

Eelnevalt saadud punktidele liidetakse juurde täiendavalt, mis oleneb osaletud näitusel vastavas tõus registreeritud koerte arvust (kataloogi andmetel).

registreeritud koerte arv

punkte

1 – 10

0

11-20

+2

21-40

+3

41-70

+4

71-120

+5

≥121

+6

Lõpptulemusele lisandub ka:

BEST in GROUP-1, BIS-1/ JUN,VET, KUTS,BEEBI      +4

BEST in GROUP-2, BIS-2/ JUN, VET, KUTS,BEEBI    +3

BEST in GROUP-3, BIS-3/ JUN, VET, KUTS,BEEBI  +2

BEST in GROUP-4, BIS-4/ JUN, VET, KUTS,BEEBI    +1

 

EKAKL TÜ poolt korraldataval erinäitusel saadud puntkid korrutatakse kahega.

Teiste riikide erinäituste punktid korrutatakse lisaks 1,5.

Võitja / Juunior Võitja / Veteran Võitja tiitel annab 2 lisapunkti.

Maailma JW, W, VetW ja Euroopa JW,W, VetW tiitel annab 3 lisapunkti.

Konkursil osalemiseks tuleb iga kalendriaasta 05.jaanuariks esitada EKAKL juhatusele alljärgnevad dokumendid:

  1. Omaniku avaldus koos omaniku ja koera andmetega. Juhul, kui osaletakse erinevates kategooriates, siis iga kategooria kohta andmed eraldi blanketil.
  2. Välisnäituste kirjelduslehtede ja rosetikaartide koopiad ning kataloogide koopiad esikaanest ning osalenud koerte loetelust.
  3. Pilt koerast konkurssi toimkonna e-mailile (omal valikul-vabatahtlik)

Avaldus koos kõigi lisadega tuleb saata EKAKL TÜ poolt koduleheküljel avaldatud e-mailile või posti aadressile. Postiga saadetud ümbrik andmetega peab kandma vastava kuupäeva postitemplit. Saadetud tulemuste kohalejõudmist tuleb kindlasti kontrollida.

Konkursi tulemused on konfidentsiaalsed kuni juhatuse poolt määratud väljakuulutamistseremooniani. Komisjoni otsus konkursi paremusjärjestuse kohta võistluskategooriate kaupa on lõplik ja seda ei saa vaidlustada. Juhatus kuulutab konkursi tulemused välja hiljemalt järgneva aasta märtsi kuu lõpuks.