Eesti Kesk-Aasia ja Kakaasia lambakoerte Tõuühingu liikmeks võivad olla Kesk-Aasia ja Kaukaasia lambakoerte kasvatamisega ja arendamisega tegelevad või nimetatud tegevuse arendamisele kaasa aidata soovivad füüsilised või juriidilised isikud ning kes tunnustavad EKAKL TÜ põhikirja.

Liikmel on kohustus tasuda tähtaegselt liikmemaksu ettenähtud suuruses ja korras. Liikmel on kohustus olla lojaalne tõuühingule.
Juhatusel on õigus otsustada ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine
(Põhikiri p.4.8.2)
Tõuühinguga esmakordne liitumine maksab 10 EUR’i (kalendriaasta) ja aastamaks 20 EUR’i 

Vastavalt 07.02.1016.a. üldkoosoleku otsusele tuleb TÜ liikmetel liikmemaks tasuda jooksva aasta 31.jaanuariks.

Liikmemaksude tasumine:

Saaja: MTÜ Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia lambakoerte Tõuühing  
Luminor Bank AS a/a EE021700017004278999
Selgitus: Liikmemaks

Avalduse blanketti saab alla laadida siit: ASTUN LIIKMEKS BLANKETT