Kutsikate müügikuulutuse avaldamise kord                                                                                                       (Vastavalt juhatuse otsusele 2017.a.):                                                                                                                                   

Tõuühingu liikmetele on kutsikate müügikuulutuse avaldamine tasuta tingimusel, et on täidetud aretusnõuded.    

Ühinguliikme kuulutus on üleval, kuni kutsikad on müüdud sh peab kuulutuse avldaja teavitama tõuühingut, millal tuleb kuulutuse info koduleheküljelt eemaldada.                                                                                                                       

Mitte Tõuühingu liikmele on müügikuulutuse avaldamise hind 25 EUR 2 kuud tingimusel, et on täidetud kõik aretusnõuded.