Minimaalsed nõuded kõikidele aretus kasutatavatele koertele  on leitavad FCI rahvusvahelistest aretussuundadest (FCI International Breeding Strategies).

Lisaks nendele ja EKL tõuraamatumäärusele on osad tõuühingud kokku pannud aretuseeskirjad, milles on analüüsitud tõu olukorda ning sellest lähtuvalt on otsustatud kehtestada aretuses kasutatavatele koertele miinimumnõuded.

Need nõuded on saanud heakskiidu EKL teadus- j aretusnõukogu poolt ning on kinnitatud EKL volinike koosoleku otsusega.

Enne pesakonna planeerimist tutvu kindlasti tõuraamatumäärusega, vajadusel küsi nõu Eesti Kennelliidust või oma tõuühingust. Varu selleks piisavalt aega.

Kogu informatsioon on kätte saadav alljärgnevalt EKL koduleheküljelt :

http://kennelliit.ee/kasvatajad/aretusnouded-ja-fci-soovitused/

 

ERINÕUDED PESAKONNA REGISTREERIMISEL

Erinõuded kehtivad 01.01.2017-31.12.2021. (EKL Nõukogu protokoll nr 10, 20.09.2016)

Terviseuuring:

puusa- ja küünarliigeste düsplaasiauuring: aretuses kasutatavatel koertel peab olema ametlik puusa- ja küünarliigeste düsplaasiauuringu tulemus;

Näitusetulemus:

isasel koeral: vähemalt kaks hinnet SP kõikide tõugude näituselt või üks hinne SP tõu erinäituselt; 

emasel koeral: vähemalt kaks hinnet VH kõikide tõugude näituselt või üks hinne VH tõu erinäituselt. 

Kesk-Aasia lambakoerte aretuseeskiri on nähtav siin:Kesk-aasia lambakoerte aretuseeskiri  
Kaukaasia lambakoerte aretuseeskiri on nähtav siin:Kaukaasia lambakoerte aretuseeskiri